Sairauskassan ulkojäsenyys

  • Kassan jäsen, jonka työsuhde on päättynyt eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta 1 kuukautta täytettyään, voi jatkaa kassan ulkojäsenenä, jos hän on ollut maksavana jäsenenä 10 vuotta (16.6.2020 alkaen).
  • Ulkojäsenen jäsenmaksu on 2,8 % työttömyysetuudesta ja enintään 650,00 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan kassasta saadulla maksuohjeella.
  • Ulkojäsenellä on oikeus lisäetuuksiin. Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet haetaan Kelasta.
  • Ulkojäsenyys jatkuu työttömyysetuuden vaihtuessa eläkkeeksi. Jäsenmaksu on 2,8 % bruttoeläkkeestä ja enintään 650,00 euroa vuodessa.