Sairauskassan muu vakuutettu

  • Kassan vakuutettu, jonka työsuhde on päättynyt eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta 1 kuukautta täytettyään, voi jatkaa kassan ns. muuna vakuutettuna, jos hän on ollut kassassa maksavana vakuutettuna 10 vuotta (16.6.2020 alkaen).
  • Muun vakuutetun vakuutusmaksu on 2,8 % työttömyysetuudesta ja enintään 650,00 euroa vuodessa. Vakuutusmaksu maksetaan kassasta saadulla maksuohjeella.
  • Muulla vakuutetulla on oikeus lisäetuuksiin. Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet haetaan Kelasta.
  • Muun vakuutetun vakuutussuhde jatkuu työttömyysetuuden vaihtuessa eläkkeeksi. Vakuutusmaksu on 2,8 % bruttoeläkkeestä ja enintään 650,00 euroa vuodessa.