Sairauskassa Walkia

Sairauskassa Walkia on Valkeakoskella sijaitseva työpaikkakassa, joka maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia vakuutetuilleen.

Kassalla on takanaan yli sadan vuoden kokemus vakuutettujensa sairausvakuuttamisesta. Toiminta alkoi virallisesti vuonna 1899, jolloin kassaan kuului jokainen Aktiebolaget Walkiakosken Tehtaitten palveluksessa ollut työntekijä. Tällä hetkellä kassaan kuuluu n. 1 500 vakuutettua.

Kassan asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää kassankokous, johon jokaisella vakuutetulla on osallistumisoikeus. Kassan hallitus valitaan kassankokouksessa. Hallitus edustaa kassaa ja huolehtii sen hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tervetuloa uudet ja vanhat vakuutetut!


Vakuutuskassatoiminnan esittelyvideo: