Korvausten hakeminen

Sairauskassan omaa lisäetuutta voi hakea toimittamalla hakemuksen sairauskassaan toimistoon tai lähettämällä hakemuksen postitse tai sähköpostilla.

Sairauskassan asiakaspalvelu on avoinna tiistaisin klo 10 - 14.30. Asiakaspalvelun ollessa suljettu korvaushakemuksen voi jättää myös kassan oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Sähköpostin liitteenä toimitettava hakemus lähetetään osoitteeseen sairauskassa.walkia@kela.fi.


Korvausta haetaan pääasiassa palveluntuottajalta saadulla alkuperäisellä laskulla. Pelkällä maksukuitilla korvausta ei voida käsitellä. Lasku tulee maksaa itse, korvaus maksetaan aina kassan jäsenen omalle tilille. Laskun maksamisesta ei yleensä tarvitse toimittaa tositetta (kts. yksityiskohtaiset esimerkit alla).

Mikäli kustannuksesta haetaan myös kelakorvausta, on hyvä täyttää lisäksi Kelan hakemuslomake.

Kassan ulkojäsenen kelakorvaukset käsitellään Kelassa.


Alla esimerkkejä korvauksen hakemiseen tarvittavista selvityksistä:

  • terveyskeskusmaksut (lääkäri- ja hoitajakäynnit, sarjahoito, osastohoito, hammashoito), erikoissairaanhoidon maksut (poliklinikkakäynnit, sarjahoito, päiväkirurginen hoito, osastohoito), Fimlab-laboratoriokäynnit > alkuperäinen lasku/laskun yläosa
  • yksityiset lääkäri- ja tutkimuskäynnit, yksityinen hammashoito (muu kuin suorakorvaussopimuspaikka) > lasku/kuitti, jossa käyntierittely
  • silmälasit > nimellinen lasku/kuitti sisältöerittelyineen, kun koko kustannus maksettu
  • fysioterapia (muu kuin suorakorvaussopimuspaikka) > nimellinen lasku/kuitti, jossa käyntipäivämäärät
  • hieronta ym. > lääkärin lähete ja hoidon antajan kuitti, jossa nimitiedot ja käyntipäivämäärät
  • apuväline (mm. tukipohjalliset) > lääkärin määräys ja nimellinen lasku/kuitti
  • lääkekorvaukset (muu kuin suorakorvaussopimuspaikka) > apteekin laskelma ja kuitti

HUOM: MIKÄLI PALVELUNTUOTTAJA EI OLE VÄHENTÄNYT KELAKORVATTAVASTA KUSTANNUKSESTA KELAKORVAUSTA, TOIMITA LISÄKSI PALVELUNTUOTTAJAN ANTAMAT KELALOMAKKEET (lähetteet/määräykset, selvityslomakkeet).

Kelan päiväraha-asioissa kysy neuvoa suoraan sairauskassasta.

Muutoksenhaku korvauspäätökseen

Sairauskassan lisäetuudesta postittuu sähköinen korvauspäätös, mikäli olet ilmoittanut kassalle sähköpostiosoitteen. Paperisen korvauspäätöksen saa halutessaan kassasta pyytämällä. Korvauksen epäämisestä kokonaan ilmoitetaan jäsenelle puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä postitse.

Jos olet tyytymätön korvauspäätökseen, ole asiassa ensin yhteydessä sairauskassaan, jotta voimme oikaista mahdollisesti virheellisen päätöksen. Mikäli päätöksen oikaisu ei ole mahdollista ja olet edelleen tyytymätön lopputulokseen, voit ottaa yhteyttä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. FINE antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta sekä selvittelyapua sairauskassojen lisäetuuksia koskevissa erimielisyyksissä. FINEn yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antaa myös ratkaisusuosituksia sairauskassojen lisäetuuksiin liittyvissä asioissa. Ratkaisusuositusta koskeva pyyntö tulee toimittaa FINEen tai sairauskassaan 30 päivän kuluessa etuuspäätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuosoitus

Yhteydenottolomake FINE

Lisäetuuspäätökseen tyytymätön voi saattaa asian myös tuomioistuimen ratkaistavaksi kolmen vuoden kuluessa etuuspäätöksen tiedoksisaannista.