Ajankohtaista

Asiakaspalvelu avoinna 1.10.2021 alkaen tiistaisin klo 10 - 14.30.

  • Muuna aikana arkipäivisin yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.


HUOM! Ajokorttitarkastukset on korvattu julkisen puolen käyntimaksun mukaan (ei lausuntoja). Korona-aikana julkisen puolen palveluita on supistettu eikä tarkastuksiin ole aina päässyt, joten kassa on korvannut myös yksityisellä puolella tehtyjä ajokorttitarkastuksia. Nyt kassa korvaa ajokorttitarkastukset jälleen julkisen puolen maksun mukaisesti.KASSAN ETUUDET LAKON AIKANA

Kassan sääntöjen mukaan lisäetuutta voidaan suorittaa 30 päivän ajan työnseisauksen vuoksi. Kuukautta pitemmän työnseisauksen aikana lisäkorvausta voidaan suorittaa kassa hallituksen harkinnan mukaan. Kassan hallitus käsittelee asiaa tarvittaessa.

Kassan hallitus on päättänyt 24.1.2022, että kassa maksaa lisäetuuksia lakossa oleville jäsenille myös 1.2.2022 alkaen.


VARSINAINEN KASSANKOKOUS 28.3.2022

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 28.3.2022 klo 16.30 sairauskassan toimistossa, Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2021

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä

5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihettaValkeakoskella 9.3.2022

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä pyydettynä kassan toimistossa ajalla 21.3.-28.3.2022.