Ajankohtaista


VIIKOLLA 49 ASIAKASPALVELU AVOINNA KESKIVIIKKONA 7.12.2022. Tiistaina 6.12.2022 kassa suljettu (itsenäisyyspäivä).


Asiakaspalvelu avoinna tiistaisin klo 10 - 14.30.

  • Muuna aikana arkipäivisin yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.


KOKOUSKUTSU

Sairauskassa WALKIAN jäsenten VARSINAINEN KASSANKOKOUS

pidetään 28.11.2022 klo 16.30 Sairauskassa Walkian toimistossa Apiankatu 5, Valkeakoski


Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

2) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

3) Valitaan tilintarkastajat/tilintarkastusyhteisö v. 2023

4) Esitetään hallituksen selonteko kassan taloudellisesta tilasta 31.10.2022Valkeakoskella 7.11.2022

Sairauskassa Walkian hallitus


UUSIA SOPIMUSPAIKKOJA

Sairauskassalla on nyt suorakorvaussopimukset jäsenetuineen myös

Lääkärikeskus Aavan, Coronaria Hammasklinikoiden sekä Silmäaseman kanssa.

Lisätietoja sopimuksista löytyy Sopimuspaikat -sivulta.


SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MAHDOLLINEN MUUTOS

Sairausvakuutuslain mahdollinen muutos (Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta) poistaisi kelakorvaukset pääosin yksityisen terveydenhuollon tutkimuksista ja hoidoista sekä lääkärien toimenpiteistä. Kelakorvaukset yksityisten vastaanottokäyntien osalta myös osin laskisivat nykyisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Sairauskassa tiedottaa mahdollisen lakimuutoksen edellyttämistä muutoksista korvauskäytäntöihin tarpeen mukaan.


KORVAUKSEN HAKEMINEN HIERONTAKUSTANNUKSISTA, OHJE

Kun haet korvausta hierontakustannuksista, liitteeksi tarvitaan lääkärin lähete hierontaan (voimassa 1 vuoden määräyspäivästä, määrätylle määrälle käyntejä, max 15 krt) ja maksukuitti tai muu hierojan selvitys, josta ilmenee nimitietosi, käyntipäivä ja käynnin erittely (hieronta). Pelkkä verkkopankista tulostettu maksutosite, pankkikorttikuitti tai sähköinen kuitti ilman edellä lueteltuja sisältövaatimuksia ei riitä korvauskäsittelyyn.

Huomaa myös, että palveluntuottajan tulee olla Valviran rekisterissä oleva koulutettu hieroja. Voit tarkastaa asian Valviran sivulta JulkiTerhikki JulkiTerhikki (valvira.fi).

Sairauskassan hallitus on kokouksessaan 11.10.2022 täsmentänyt ohjeistusta asiassa.


SÄHKÖPOSTIPÄÄTÖKSET KÄYTÖSSÄ

Sairauskassassa on otettu käyttöön ns. sähköpostipäätökset. Mikäli haluat korvauspäätöksen sähköpostiisi, ilmoita kassaan sähköpostiosoitteesi.

Tässä vaiheessa sähköpostipäätökset postittuvat jo useille vakuutetuille, jotka ovat asioineet sähköpostitse kassaan päin.

Paperiset päätökset postitetaan edelleen erikseen pyydettäessä.

SOPIMUSPAIKOISSA ASIOIMINEN

Sopimuspaikoissamme asioidessasi muista näyttää Kela-kortti tai ulkojäsenen valkoinen kortti kassalla. Kassan jäsenyys todetaan ko. korteista ja palveluntuottaja osaa niiden perusteella laskuttaa palvelusta jäsenhinnan. Etävastaanotolla voit mainita jäsenyydestäsi lääkärille/hoitajalle.


HUOM! Ajokorttitarkastukset on korvattu julkisen puolen käyntimaksun mukaan (ei lausuntoja). Korona-aikana julkisen puolen palveluita on supistettu eikä tarkastuksiin ole aina päässyt, joten kassa on korvannut myös yksityisellä puolella tehtyjä ajokorttitarkastuksia. Nyt kassa korvaa ajokorttitarkastukset jälleen julkisen puolen maksun mukaisesti.KASSAN ETUUDET LAKON AIKANA

Kassan sääntöjen mukaan lisäetuutta voidaan suorittaa 30 päivän ajan työnseisauksen vuoksi. Kuukautta pitemmän työnseisauksen aikana lisäkorvausta voidaan suorittaa kassa hallituksen harkinnan mukaan. Kassan hallitus käsittelee asiaa tarvittaessa.

Kassan hallitus on päättänyt 24.1.2022, että kassa maksaa lisäetuuksia lakossa oleville jäsenille myös 1.2.2022 alkaen.


VARSINAINEN KASSANKOKOUS 28.3.2022

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 28.3.2022 klo 16.30 sairauskassan toimistossa, Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2021

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä

5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihettaValkeakoskella 9.3.2022

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä pyydettynä kassan toimistossa ajalla 21.3.-28.3.2022.