Ajankohtaista

Asiakaspalvelu avoinna tiistaisin klo 10 - 14.30.

  • Muuna aikana arkipäivisin yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.


RÖNTGENTUTKIMUKSET HYVINVOINTIALUEEN VALKEAKOSKEN YKSIKÖSSÄ

Jatkossa kuvantamistutkimuksista hyvinvointialueen Valkeakosken yksikössä ei ole suorakorvaussopimusta. Korvaus on haettava jälkikäteen kassasta. Röntgentutkimuksista ei tarvitse toimittaa erikseen lääkärin lähetettä kassaan.

UUSI SOPIMUSPAIKKA

Sairauskassalla on nyt suorakorvaussopimus fysioterapiasta ja hieronnasta Tule Kuntoon Oy:n kanssa. Katso lisätietoja Sopimuspaikat-osiosta.

KOKOUSKUTSU

Sairauskassa WALKIAN jäsenten VARSINAINEN KASSANKOKOUS pidetään 26.4.2023 klo 16.30 Sairauskassa Walkian toimistossa, Apiankatu 5, Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2022

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä

5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta


Valkeakoskella 11.4.2023

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä pyydettynä kassan toimistossa ajalla 18.4.-26.4.2023.


SAIRAUSKASSA WALKIAN SÄÄNNÖT 13.2.2023 ALKAEN

Finanssivalvonta on vahvistanut ylimääräisessä kassankokouksessa 2.2.2023 käsitellyt sääntömuutokset voimaan 13.2.2023 alkaen.

Lisäetuuskorvausten osalta oleellisin muutos on tutkimusten korvaamisessa: yhdeltä tutkimuskerralta korvataan jatkossa enintään 400 euroa.

HUOM: TOIMITA JATKOSSA KASSAAN AINA LÄÄKÄRIN LÄHETE HAKIESSASI KORVAUSTA YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJAN TUTKIMUKSEN JA HOIDON KUSTANNUKSISTA, MYÖS FIMLAB-LABORATORIOKÄYNNEISTÄ.
Korvattavuus perustuu lääkärin määräykseen (sairauden hoito/tutkimus). Tarkista säännöistä tai kassasta, mitä kustannuksia EI korvata.

Uudet ja vanhat säännöt löytyvät Säännöt-sivulta. Kassan nettisivuja päivitetään parhaillaan vastaamaan uusien sääntöjen sisältöä.


KOKOUSKUTSU

Sairauskassa WALKIAN jäsenten YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS

pidetään 2.2.2023 klo 16.30 Sairauskassa Walkian toimistossa, Apiankatu 5, Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- vakuutuskassalain (948/2021) sekä sairausvakuutuslain (1224/2004) 2 ja 3 luvun 1.1.2023 alkaen voimaan tulleiden muutosten edellyttämät sääntömuutosehdotukset ja muut ajankohtaiset sääntömuutosehdotukset

- mm.: vakuutetun erottaminen kassasta (5§, 19§), yksityisen terveydenhuollon tutkimuksen ja hoidon korvauskriteerit (13§), palveluntuottajan kotikäyntiin liittyvien matkakorvausten poistaminen (13 §), yleinen kanneoikeus (25§), avustajan käyttäminen kassankokouksessa (34 §), hallituksen jäsenen yläikärajan poistaminen (42 §)


Valkeakoskella 16.1.2023

Sairauskassa Walkian hallitus

Sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä pyydettynä kassan toimistolla ajalla 19.1.-2.2.2023 (puh. 040 6765394).
JÄSENYYSANTI AJALLA 1.1.2023 - 30.4.2023

Sairauskassa Walkia järjestää ajalla 1.1.2023–30.4.2023 ns. jäsenyysannin. Annin aikana sairauskassaan voi liittyä kassan toimintapiiriin kuuluvaan työnantajaan työsuhteessa oleva työntekijä/toimihenkilö, joka ei ole liittynyt kassaan aiemmin määräajassa tai on muusta syystä jäänyt jäsenyyden ulkopuolelle.

Jäseneksi ei voi liittyä toiseen vakuutuskassaan kuuluva henkilö tai henkilö, joka on aiemmin eronnut kassasta.

Sairauskassan hallitus tekee päätöksen jäsenyyden hyväksymisestä. Jäsenyys voi alkaa hallituksen hyväksymispäätöstä seuraavan
kuukauden alusta.

Liittymislomakkeen saa kassasta tai sen voi tulostaa kassan nettisivuilta (LIITTYMISLOMAKE).

Lisätietoa kassan säännöistä ja jäsenyyteen liittyvistä muista asioista löytyy sairauskassan nettisivuilta.


KOKOUSKUTSU

Sairauskassa WALKIAN jäsenten VARSINAINEN KASSANKOKOUS

pidetään 28.11.2022 klo 16.30 Sairauskassa Walkian toimistossa Apiankatu 5, Valkeakoski


Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

2) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

3) Valitaan tilintarkastajat/tilintarkastusyhteisö v. 2023

4) Esitetään hallituksen selonteko kassan taloudellisesta tilasta 31.10.2022Valkeakoskella 7.11.2022

Sairauskassa Walkian hallitus


UUSIA SOPIMUSPAIKKOJA

Sairauskassalla on nyt suorakorvaussopimukset jäsenetuineen myös

Lääkärikeskus Aavan, Coronaria Hammasklinikoiden sekä Silmäaseman kanssa, sekä 1.1.2023 alkaen Hierontapalvelu Lehtisen kanssa.

Lisätietoja sopimuksista löytyy Sopimuspaikat -sivulta.


KORVAUKSEN HAKEMINEN HIERONTAKUSTANNUKSISTA, OHJE

Kun haet korvausta hierontakustannuksista, liitteeksi tarvitaan lääkärin lähete hierontaan (voimassa 1 vuoden määräyspäivästä, määrätylle määrälle käyntejä, max 15 krt) ja maksukuitti tai muu hierojan selvitys, josta ilmenee nimitietosi, käyntipäivä ja käynnin erittely (hieronta). Pelkkä verkkopankista tulostettu maksutosite, pankkikorttikuitti tai sähköinen kuitti ilman edellä lueteltuja sisältövaatimuksia ei riitä korvauskäsittelyyn.

Huomaa myös, että palveluntuottajan tulee olla Valviran rekisterissä oleva koulutettu hieroja. Voit tarkastaa asian Valviran sivulta JulkiTerhikki JulkiTerhikki (valvira.fi).

Sairauskassan hallitus on kokouksessaan 11.10.2022 täsmentänyt ohjeistusta asiassa.


SÄHKÖPOSTIPÄÄTÖKSET KÄYTÖSSÄ

Sairauskassassa on otettu käyttöön ns. sähköpostipäätökset. Mikäli haluat korvauspäätöksen sähköpostiisi, ilmoita kassaan sähköpostiosoitteesi.

Tässä vaiheessa sähköpostipäätökset postittuvat jo useille vakuutetuille, jotka ovat asioineet sähköpostitse kassaan päin.

Paperiset päätökset postitetaan edelleen erikseen pyydettäessä.

SOPIMUSPAIKOISSA ASIOIMINEN

Sopimuspaikoissamme asioidessasi muista näyttää Kela-kortti tai ulkojäsenen valkoinen kortti kassalla. Kassan jäsenyys todetaan ko. korteista ja palveluntuottaja osaa niiden perusteella laskuttaa palvelusta jäsenhinnan. Etävastaanotolla voit mainita jäsenyydestäsi lääkärille/hoitajalle.


KASSAN ETUUDET LAKON AIKANA

Kassan sääntöjen mukaan lisäetuutta voidaan suorittaa 30 päivän ajan työnseisauksen vuoksi. Kuukautta pitemmän työnseisauksen aikana lisäkorvausta voidaan suorittaa kassa hallituksen harkinnan mukaan. Kassan hallitus käsittelee asiaa tarvittaessa.

Kassan hallitus on päättänyt 24.1.2022, että kassa maksaa lisäetuuksia lakossa oleville jäsenille myös 1.2.2022 alkaen.


VARSINAINEN KASSANKOKOUS 28.3.2022

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 28.3.2022 klo 16.30 sairauskassan toimistossa, Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2021

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä

5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihettaValkeakoskella 9.3.2022

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä pyydettynä kassan toimistossa ajalla 21.3.-28.3.2022.