Jäsenyys ja jäsenmaksu


Voit tulostaa Sairauskassa Walkian liittymislomakkeen TÄSTÄ.

Palauta lomake täytettynä sairauskassaan JA palkkatoimistoosi.

Palkansaajajäsenet

Sairauskassa Walkian toimintapiiriin kuuluvat seuraavat Valkeakosken alueella toimivat työnantajat:

UPM Kymmene Oyj, UPM Specialty Papers Oy, UPM Communication Paper Oy

Walki Oy

Amcor Flexibles Valkeakoski Oy

Adara Pakkaus Oy

Silvesta Oy

Styroplast Oy

Polytronic Oy


Tarkemmat tiedot toimintapiiristä löytyvät verkkosivujen Säännöt-osiosta.

  • Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tulevat työntekijät ja jäsenyys on pakollinen.
  • Toimihenkilöiden jäsenyys on vapaaehtoinen ja toimihenkilön on liityttävä kassaan kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
  • Kassan jäsenyys alkaa työsuhteen alkaessa.
  • Määräaikaiseen työsuhteeseen otetun henkilön liittyminen on vapaaehtoista, jäsenyys voi alkaa työsuhteen alkaessa. Määräaikaisen henkilön on liityttävä kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Jos työsuhde alkaa uudelleen 6 kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä, voi kassan jäsenyys jatkua heti työsuhteen uudelleen alkamisesta lähtien, ja jäsenen edellinen jäsenyys katsotaan hyväksi laskettaessa korvausten jäsenyysehtoja.
  • Kassan jäsenmaksu on 1,4 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 200 euroa ja enintään 650 euroa vuodessa.
  • Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkasta ja tilittää sen kassalle.
  • Vanhempainraha- ja erityishoitorahakauden, hoito-, opiskelu- ja vuorotteluvapaan sekä määräaikaisen lomautuksen ajalta jäsenellä on oikeus lisäetuuksiin, mikäli hän on ennen palkattoman kauden alkua ilmoittanut sairauskassaan haluavansa maksaa jäsenmaksun kyseiseltä ajalta.
  • Palkattomilla vapailla olevien jäsenmaksu on 30 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksua peritään lisäksi palkattoman vapaan aikana maksuun tulevista tuotantopalkkiosta, palvelusvuosikorvauksesta, lomarahasta ym. ennakkoperintälain alaisesta tulosta. Palkattoman vapaan aikana jäsenmaksu maksetaan kassasta saadulla maksuohjeella.


Sairauskassan eläkeläisjäsenyydestä ja ulkojäsenyydestä saat tietoa tämän sivun alasivuilta.