Vakuutussuhde ja vakuutusmaksu

VOIT TULOSTAA SAIRAUSKASSAN LIITTYMISLOMAKKEEN TÄSTÄ linkistä.

Palauta lomake täytettynä sairauskassaan ja palkkatoimistoosi.

Tietosuojaseloste

Palkansaajavakuutetut

Sairauskassa Walkian toimintapiiriin kuuluvat seuraavat Valkeakosken alueella toimivat työnantajat:

UPM Kymmene Oyj, UPM Specialty Papers Oy, UPM Communication Paper Oy

Walki Oy

Amcor Flexibles Valkeakoski Oy

Adara Pakkaus Oy

Silvesta Oy

Styroplast Oy

Polytronic Oy


Tarkemmat tiedot toimintapiiristä löytyvät verkkosivujen Säännöt-osiosta.

  • Kassan vakuutettuja ovat kaikki kassan toimintapiiriin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tulevat työntekijät ja vakuutussuhde on pakollinen.
  • Toimihenkilöiden vakuutussuhde on vapaaehtoinen ja toimihenkilön on liityttävä kassaan kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
  • Vakuutussuhde alkaa työsuhteen alkaessa.
  • Määräaikaiseen työsuhteeseen otetun henkilön liittyminen on vapaaehtoista, vakuutussuhde voi alkaa työsuhteen alkaessa. Määräaikaisen henkilön on liityttävä kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Jos työsuhde alkaa uudelleen 6 kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä, voi vakuutussuhde jatkua heti työsuhteen uudelleen alkamisesta lähtien, ja vakuutetun edellinen vakuutussuhde katsotaan hyväksi laskettaessa korvausten vakuutussuhteen kestoon liittyviä ehtoja.
  • Kassan vakuutusmaksu on 1,4 % vakuutetun työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 200 euroa ja enintään 650 euroa vuodessa.
  • Työnantaja pidättää vakuutusmaksun palkasta ja tilittää sen kassalle.
  • Vanhempainraha- ja erityishoitorahakauden, hoito-, opiskelu- ja vuorotteluvapaan sekä määräaikaisen yli 30 pv kestävän lomautuksen ajalta vakuutetulla on oikeus lisäetuuksiin, mikäli hän on ennen palkattoman kauden alkua ilmoittanut sairauskassaan haluavansa maksaa vakuutusmaksun kyseiseltä ajalta.
  • Palkattomilla vapailla olevien vakuutusmaksu on 30 euroa kuukaudessa. Vakuutusmaksua peritään lisäksi palkattoman vapaan aikana maksuun tulevista tuotantopalkkiosta, palvelusvuosikorvauksesta, lomarahasta ym. ennakkoperintälain alaisesta tulosta. Palkattoman vapaan aikana vakuutusmaksu maksetaan kassasta saadulla maksuohjeella.


Sairauskassan eläkeläisvakuutetusta ja muusta vakuutetusta saat tietoa tämän sivun alasivuilta.